Båtsmän

På Lågarö fanns vad vi vet två båtmanstorp. Det ena är beläget mitt emot äldreboendet i Södersvik vid Prästfjärdens strand. Fastigheten är numera privatägd. Det gamla namnet på detta båtsmanstorp var Liljes

Det andra båtmanstorpet är sedan länge borta även om man kan se resterna av en stengrund. Detta torp var beläget på Djupsjövägen bakom den gamla bysågen, och där bodde båtsmannen Pihl.Den lilla backen upp till Lågarö benämns därför Pihls backe.

Här kan Du läsa mer

Båtsmän

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter