SAMI/IFPI

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) har ett centralt avtal med SAMI och IFPI om ersättningar för offentligt framförande av ljudåtergivningar.

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) företräder svenska och utländska utövande konstnärer och IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) företräder svenska och utländska grammofonbolag.

Avtalet reglerar ersättningar för offentligt framförande av ljudåtergivningar inom ramen för verksamhet bedriven av hembygdsföreningar, anslutna till SHF. Det kan vara interna eller utåtriktade föreningsaktiviteter av ickekommersiell karaktär.

Kommersiellt inriktade aktiviteter förutsätter särskilt avtal mellan berörd förening och SAMI eller IFPI liksom överföring av musik från grammofonskiva, kassett eller liknande till annan anordning. Även inspelning av utsänt radio- eller TV-program kräver särskild överenskommelse.

Externa hyresgäster i en hembygdsförenings lokaler i samband med arrangemang som inte anordnas tillsammans med hembygdsföreningen omfattas inte av avtalet. Hyresgästen ska själv upprätta avtal med SAMI eller IFPI.

www.sami.se
SAMI, Döbelnsgatan 3, 111 40 Stockholm
Tel 08-453 34 00, Fax 08-453 34 40

www.ifpi.se
IFPI Svenska Gruppen, Birger Jarlsgatan 55, Box 1429, 111 84 Stockholm
Tel 08-735 97 50 Fax 08-27 37 45 [email protected]