Kulturhammaren

Sveriges Hembygdsförbunds kulturpris
För att uppmärksamma och hedra personer/företag/organisationer som inte nödvändigtvis är verksamma inom hembygdsrörelsen, men som gjort stora insatser i hembygdsrörelsens anda, har SHF instiftat ett Kulturpris.

Följande regler gäller:

Förutsättning
Behörig till utmärkelsen är den som genom eget initiativ arbetat i hembygdsrörelsens anda. Kulturpriset kan också ges till flera personer som samverkat.

Nominering
Sveriges Hembygdsförbunds styrelse utser en tremannajury som får till uppgift att bereda förslag på lämpliga kandidater. Beslut om utdelning av Kulturpriset fattas av SHF:s styrelse.

Utdelning
Kulturpriset kan utdelas när som helst under året, gärna i samband med något större arrangemang som SHF står för.

Kulturpriset består av en hammare med inskriften ”Sveriges Hembygdsförbunds kulturhammare” på ena sidan och på den andra sidan pristagarens namn och årtal för utdelandet. Hammaren är en kopia av en av de många hamrarna i Mästermyrfyndet på Gotland. Hammaren är smidd av Ivan Dahlstrand i Ulricehamn. Jämte priset ges en liten information om hammarens bakgrund.