Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset är en utmärkelse som delas ut av Sveriges Hembygdsförbund till väl genomförda upprustningar av äldre bebyggelse, men även till ny bebyggelse som är väl anpassad till ursprunglig miljö. Priset består av ett märke gjutet i brons med tillhörande diplom.

byggnadsvardsmarket

2012 utsåg SHF två hembygdsföreningar till pristagare för sina insatser. Ett av de två objekten hade rustats upp med bidrag i projektet Hus med historia.

Vid nomineringen bör följande vägas in:

 • Upprustningens kvalitet ur antikvarisk synpunkt. Hur väl har byggnadens kulturhistoriska, konstnärliga, byggnadshistoriska och miljömässiga värden tagits till vara?
 • Hur väl har man lyckats balansera antikvariska krav och de krav på anpassning som ställs för att byggnaden skall kunna användas?

Vem kan nominera:

 • Regionala hembygdsförbund
 • Hembygdsföreningar
 • Kulturmiljövårdsinstitutioner som regionala och lokala museer
 • Länsstyrelser
 • Upprop via facktidskrifter.

Så nominerar du:

 • Information om objektet
 • Vilka åtgärder som genomförts
 • Slutrapport över utförda arbeten (om så finnes)
 • Skicka gärna med tidningsklipp, hänvisningar till webbsidor eller annat som ger mer information om ditt objekt

Senast 15 oktober vill vi ha din nominering till adressen:

Sveriges Hembygdsförbund
Box 6167
102 33 Stockholm.

Du kan också skicka din nominering till [email protected].

Beslut om utdelning av byggnadsvårdspriset fattas av styrelsen för SHF. Styrelsen utser en jury som bereder lämpliga förslag.