Årets Hembygdsförening

Ljungdalens hembygdsförening mottar utmärkelsen Årets Hembygdsförening i Gustavsberg utanför Uddevalla. Fr v Sveriges Hembygdsförbunds ordförande Maria Norrfalk samt Gunilla Lundhall och Catrine Niiranen Tengqvist från Ljungdalens hembygdsförening. Foto: Yvonne Nenander.

Utmärkelsen Årets Hembygdsförening ges varje år till en hembygdsförening som förtjänar att uppmärksammas för sitt arbete. Vinnare 2017 är Ljungdalens hembygdsförening.

Läs mer om 2017 års vinnare

Nominerade hembygdsföreningar 2017

Nomineringsförfarande
Nominering till Årets Hembygdsförening ska vara SHF tillhanda senast 15 mars 2017. De regionala förbunden kan nominera en förening var. En utförlig motivering och dokumentation krävs samt namn, e-postadress och telefonnummer på kontaktperson i föreningen.

Kriterier
Nominering kan göras med ett eller flera av följande fyra kriterier som grund.

  1. Ställning i lokalsamhället – som mötesplats, betydelse för demokrati
  2. Förmåga att arbeta med olika målgrupper – olika åldrar, kvinnor/män, intressen, integration
  3. Bevarandeinsats – kulturmiljöarbete, samlingar, arkiv,
  4. Förnyelse/utveckling – nytänkande som visar på möjlig framtid för hembygdsrörelsens arbete

Skicka nomineringen till [email protected].

Jury
SHF:s styrelse utser pristagare. En arbetsgrupp bereder förslag utifrån styrelsens prioritering. Tre föreningar utsågs 2016. Hädanefter utses en förening per år.

Aktiviteter för prisvinnarna
Årets hembygdsförening ska uppmärksammas i Bygd och Natur och på SHF:s hemsida. Pressmeddelande skapar uppmärksamhet i media. Representanter bjuds in till prisceremonin i samband med riksstämman. Den positiva uppmärksamheten ska vara den främsta belöningen, något som kan bidra till att stärka föreningens inflytande i kommunen.

Prissumman är på 10 000 kr.

Om du har frågor, kontakta Susanne Salomonsson, SHF:s kansli, [email protected], tel 08-441 54 87.