Årets Hembygdsförening

Lördagen 27 augusti 2016 fick Snöstorps Hembygdsförening, Bureå hembygdsförening och Fagersta-Västanfors Hembygds och Fornminnesförening, motta priset för Årets Hembygdsförening.

Prisceremonin gick av stapeln vid hembygdsrörelsens fest på Galejan under Hembygdens helg på Skansen. Priset delas ut av prinsessan Sofia som var hedersgäst tillsammans med prins Carl Philip. Förutom äran och den positiva uppmärksamheten fick föreningarna diplom och 10 000 kr vardera.

Läs pressmeddelande från 27 augusti
Läs motiveringarna

Om utmärkelsen Årets Hembygdsförening

Kriterier
Nominering kan göras med ett eller flera av följande fyra kriterier som grund.

  1. Ställning i lokalsamhället – som mötesplats, betydelse för demokrati
  2. Förmåga att arbeta med olika målgrupper – olika åldrar, kvinnor/män, intressen, integration
  3. Bevarandeinsats – kulturmiljöarbete, samlingar, arkiv,
  4. Förnyelse/utveckling – nytänkande som visar på möjlig framtid för hembygdsrörelsens arbete

Nomineringsförfarande
Nominering till Årets Hembygdsförening ska vara SHF tillhanda senast 15 mars 2017. De regionala förbunden kan nominera en förening var. En utförlig motivering och dokumentation krävs samt namn, e-postadress och telefonnummer på kontaktperson i föreningen.

Skicka nomineringen till [email protected].

Jury
SHF:s styrelse utser pristagare. En arbetsgrupp bereder förslag utifrån styrelsens prioritering. Tre föreningar utsågs 2016. Hädanefter utses en förening per år.

Aktiviteter för prisvinnarna
Årets hembygdsförening ska uppmärksammas i Bygd och Natur och på SHF:s hemsida. Pressmeddelande skapar uppmärksamhet i media. Representanter bjuds in till prisceremonin i samband med riksstämman. Den positiva uppmärksamheten ska vara den främsta belöningen, något som kan bidra till att stärka föreningens inflytande i kommunen.

Prissumman är på 10 000 kr.

Om du har frågor, kontakta Marianne Grop, SHF:s kansli, [email protected], tel 08 441 54 87