Årets Hembygdsbok

Hembygdsrörelsen ger ut ett stort antal skrifter varje år. För att lyfta statusen på den här typen av litteratur har Sveriges Hembygdsförbund instiftat ett pris för hembygdsböcker. Varje år ges priset Årets hembygdsbok till en bok, utgiven under det senaste året, och som på ett föredömligt sätt levandegör det lokala kulturarvet. Syftet är att främja kvalitet och skapa positiv uppmärksamhet.

Nomineringsförfarandet
Varje regionalt hembygdsförbund har rätt att nominera en bok. Boken ska ha getts ut av en hembygdsförening eller i samarbete med en hembygdsförening. Hembygdsföreningen ska vara ansluten till ett regionalt hembygdsförbund och SHF. Hembygdsföreningarna lämnar förslag till sitt regionala hembygdsförbund som bör ha en kommitté som väljer i utgivningen.

Om boken är en samproduktion mellan en författare och en hembygdsförening ska det stå angivet i bokens produktionsuppgifter. Juryn ska värdera forskningsinsatsen och de litterära kvaliteterna i presentation och gestaltning.

Nominering till Årets Hembygdsbok ska vara SHF tillhanda från de regionala hembygdsförbunden senast den 30 april 2018. Den nominerade boken och en motivering krävs samt e-postadress och telefonnummer till den nominerade bokens förening. Observera att det regionala hembygdsförbundet också måste maila besked om nomineringen till [email protected] så att vi vet att en nominering är gjord. På så sätt kan vi undvika missförstånd om postförsändelsen skulle komma kommer bort på vägen.

Juryn
Pristagaren utses av en jury bestående av Lars Grimbeck, Eva Fredriksson och Owe Norberg. Priset tilldelas föreningen om det är en antologi eller författaren om det är en enskild författare till boken.

Pris
Förutom äran och den extra uppmärksamheten får vinnaren ett diplom och 10 000 kr. 

Har du planer på att skriva en hembygdsbok? Läs då först Lars Grimbecks Tio tips till hembygdsskildrare (pdf), en text som tidigare publicerats i Bygd och natur nr 2, 2014.

Om du har frågor, kontakta Susanne Salomonsson, SHF:s kansli, [email protected], tel 08-441 54 87.

Tidigare vinnare:

Årets Hembygdsbok 2016
”Ringamåla socken då – nu – sedan”
Ringamåla Hembygdsförening. Nominerad av Blekinge Hembygdsförbundet.

Årets Hembygdsbok 2015
”Marielund – Sommardröm vid Uppsala”
Marielunds vänner. Nominerad av Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Årets Hembygdsbok 2014
”Kalmar lexikon – en bok om Kalmar kommun från då till nu”
Kalmar stads hembygdsförening. Nominerad av Kalmar läns Hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan 26 september 2015.

Årets Hembygdsbok 2013
Brännkyrka 1913 – 2013, Socknen som blev 51 stadsdelar
Brännkyrka, Enskede-Årsta, Farsta och Hägerstens hembygdsföreningar.
Nominerad av Stockholms läns Hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan 28 september 2014.

Årets Hembygdsbok 2012
Långlöt i bild – i vardag och fest”.
Långlöts Hembygdsförening. Nominerad av Ölands Hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan 28 september 2013.

Årets Hembygdsbok 2011
Södra Ving – då och nu”.
Södra Vings hembygdsförening. Nominerad av Västergötlands hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan 29 september 2012.