Upphovsrätt

På den här sidan kommer vi att fortlöpande lägga upp aktuell information om upphovsrättslagen samt länka till andra webbsidor där man kan hitta detaljerad och användbar information om upphovsrätt.

SHF har också givit ut foldern Upphovsrätt och personlig integritet – att tänka på när man publicerar gamla och nya fotografier. Den går att rekvirera gratis från kansliet och kan också laddas ned här:
Ladda ned foldern om upphovsrätt (pdf)

Länkar:

STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå)
Svenska Fotografers Förbund (SFF)
Bildkonst Upphovsrätt i Sverige
ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige)