SHF:s tillgänglighetsarbete

Att tillgöra kulturarvet är viktigt för hembygdsrörelsen. Därför ger SHF stöd till landets hembygdsföreningar i arbetet med att göra sina verksamheter och lokaler – inte minst hembygdsgårdarna, tillgängliga för personer med funktionshinder.

Läs mer om SHF:s tillgänglighetsarbete