Studieförbundet Vuxenskolan

Sveriges Hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan har ett samverkansavtal som ska underlätta regional och lokal verksamhet kring studiecirklar, kulturarrangemang samt utbildningar och kurser.

Exempel på stöd från Studieförbundet Vuxenskolan:

  • Bollplank för att ta fram bra studiecirklar, exempel i föreningsutveckling
  • Cirkelledarstöd
  • Utbildningsmaterial
  • Administration kring studiecirklar: marknadsföring, anmälningar, betalningar, med mera
  • Lokaler
  • Teknik, exempelvis datorer, skrivare med mera

Ta kontakt med Studieförbundet Vuxenskolans regionala avdelning eller lokala kontor nära dig för att hitta former för samarbete. Du hittar avdelningar och kontor på www.sv.se/avdelningar

www.sv.se hittar du exempel på studiecirklar som din hembygdsförening kan välja att starta med utvalt studiematerial. Om du har egna idéer, tveka inte att diskutera dem med din lokala avdelning eller ditt lokala kontor!

Ladda ner och läs samverkansavtalet (pdf)