Rapportering av det ideella arbetet

Hur går det till?

  1. Utse någon i föreningen som ansvarig för insamling och rapportering
  2. För in uppgifterna i formuläret, ett formulär för varje månad och summera.
  3. Vid årets slut för ni över uppgifterna till Svarsformuläret och skickar till SHF

Vi uppskattar om ni lämnar uppgifterna digitalt. Klicka på länken nedan och spara excelldokumentet på datorn.

Det digitala formuläret hämtas här >> Men föredrar ni att fylla i för hand går det också bra.

Gå till www.hembygd.se/timmar när sammanfattningen för hela året är gjord. På sidan kan du överföra sifforna för varje måndag eller bifoga ditt digitala dokument.

Vilken tid ska jag redovisa? Vi har valt att dela upp det ideella arbetet i tre områden:

  1. Administration: Arbetet för att hålla igång föreningen, t ex årsmöte, styrelsemöten, valberedning, bokföring, protokoll och annat skrivarbete, förberedelsearbete inför möten, telefontid, arbete med hemsidan och annan information, medlemsutskick, tid för remissvar, träffar med kommun och andra organisationer osv.
  2. Evenemang: högtidsfirande, hembygdsfester, hemvändardagar, marknader, utflykter, by- och stadsvandringar, guidningar, berättarkvällar och föredrag, utställningar, musik och dans, bygdespel, kaféverksamhet m.m. Ta även med tid för planering, förberedelser och efterarbete.
  3. Övrigt: Vård och underhåll av byggnader, föremålssamlingar och utemiljö. Registrering och digitalisering av arkiv. Forskning om lokal historia, arbete med att skriva hembygdsböcker och tidskrifter samt tid för studiecirklar.

Tips och råd

  • Restid är också ideell tid, tänk på transporter i samband med hembygdsarbetet. • Glöm inte tid för förberedelser
  • Gör en uppskattning om du inte vet exakt. • Vänta inte för länge, utan för in uppgiften i formuläret så snart som möjligt

Kontakt Om ni har frågor eller vill diskutera, vänd er till SHF:s statistikgrupp:

Jan-Eric Rosenqvist, [email protected]. Tel. 0705-12 11 58 Henrik Axiö, [email protected] Tel: 0705 – 21 17 01

Stort tack på förhand! Uppgifterna kommer att få stor betydelse för den samlade hembygdsrörelsen.