Statistik

Sveriges Hembygdsförbund samlar regelbundet in statistik om hembygdsrörelsen. Syftet är att vi vill förstå oss själva bättre, kunna göra jämförelser och se förändringar över tid. Men vi vill också ha underlag för att visa upp hembygdsrörelsens arbete för omvärlden på olika sätt och i olika sammanhang. Resultatet kan exempelvis användas för att skapa uppmärksamhet mot allmänheten och beslutsfattare, både på riksnivå, regionalt och lokalt.

Insamlingen sker i form av en kort enkät som skickas till landets 2044 hembygdsföreningar via e-post varje år. Frågorna besvaras via webben och består av fyra frågor om verksamheten under föregående år:

  • Antal besökare
  • Antal publika arrangemang
  • Antal ideellt arbetade timmar
  • En extra fråga som varierar från år till år.

Enkäten skickas ut i början av året och ligger öppen under cirka två veckor.

För frågor kring SHF:s undersökningar och statistik kontakta Jan Nordwall, generalsekreterare SHF, 08-441 54 84, [email protected]

Enkäten 2017
I 2017 års enkät vill SHF veta mer om föreningarnas museiverksamhet. Tidigare inriktningar har varit aktiviteter för invandrare och skolsamverkan. Läs mer om statistiken.

Enkäten 2015
Under 2015 gjordes en enkätundersökning om hembygdsrörelsens verksamhet under 2014. Undersökningen var första gången som statistik samlades in enbart via e-post.

Tidigare års statistik
Den statistik som samlades in under 2014 låg till grund för SHF:s framgångsrika PR-satsning under förra året. Målet på 300 tidningsartiklar och radioinslag blev glädjande nog över 400. Läs mer om SHF:s statistikarbete under 2014