SHF:s grafiska profil

Här kommer du att kunna hitta information om SHF:s grafiska profil: Logotyp, färger, bildspråk, typsnitt och annat som gör det tydligt vilka SHF:s är, samt skapar enhetlighet och igenkänning.

Logotyp
Logotypen är viktig för att skapa enhetlighet och igenkänning. Här kan du ladda ned SHF:s logotyp i olika färger och filformat.

SHF_logga_svart_webb     SHF_logga_rodplatta_webb

Regionala och lokala logotyper
Regionala förbunds och hembygdsföreningars egna loggor kan användas tillsammans med SHF:s logotyp när det passar situationen, det vill säga när mottagaren bör veta att avsändaren är en hembygdsförening som också är en del av SHF.

SHF:s grundsyn
Grundsynen formulerar det SHF står för. Därför bör vi ha grundsynen i åtanke när vi kommunicerar i skriven text och muntligt, genom bilder och andra uttrycksformer.

Har du frågor om logotypen eller SHF:s grafiska profil kontakta Olov Norin, kommunikatör SHF: [email protected]

Grafisk profil för Hembygdens år
En grafisk profil har tagits fram för Hembygdens år 2016. Logotypen kommer att användas inför och under jubileumsåret för att väcka nyfikenhet och skapa igenkänning gentemot medlemmar men också allmänheten när vi informerar eller bjuder in till aktiviteter.

Den nya logotypen bygger på SHF:s vanliga logotyp men har fått ”festkläder”. Löven har blivit fler och representerar hembygdsrörelsens mångfald. Färgskalan visar att Hembygdens år är ett tillfälle för fest och firande.

Vi hoppas att hembygdsföreningar och andra intresserade använder logotypen under jubileumsåret, till exempel vid annonsering av aktiviteter, programblad och information.

Innan du laddar ner logotypen, se till att läsa riktlinjerna för hur logotypen ska användas.
Här kan du ladda ned logotypen