SHF-kalendern

Viss information kan komma att ändras, exempelvis mötesdatum. Kontakta gärna SHF:s kansli om du behöver mer information.

2017
7 – 8 februari, ordförandeträff, Stockholm
11 – 12 februari, försäkringskonferens, Järfälla
23 februari, styrelsemöte
16 mars, Digitaliseringskonferens, Stockholm
22 – 23 mars, Folkskolan 175 år, utställning och inspirationsdag, Stockholm
6 april, styrelsemöte
26 och 27 maj, styrelsemöten, Uddevalla
26 – 28 maj, Hembygdsdagar med riksstämma, Uddevalla, Bohuslän