SHF-kalendern

Viss information kan komma att ändras, exempelvis mötesdatum. Kontakta gärna SHF:s kansli om du behöver mer information.

2017
26 och 27 maj, styrelsemöten, Uddevalla
26 – 28 maj, Hembygdsdagar med riksstämma, Uddevalla, Bohuslän
20 – 21 september, styrelsekonferens
12 november, Arkivens dag
14 – 15 november, höstmöte för regionala förbund, Stockholm
16 november, styrelsemöte

2018
25 – 27 maj, Hembygdsdagar med riksstämma, Kalmar