SHF-kalendern

Viss information kan komma att ändras, exempelvis mötesdatum. Kontakta gärna SHF:s kansli om du behöver mer information.

2017
27 maj, styrelsemöte, Uddevalla
20 – 21 september, styrelsekonferens
12 november, Arkivens dag
14 – 15 november, höstmöte för regionala förbund, Stockholm
16 november, styrelsemöte

2018
7 – 10 februari, Konferens Folk och Kultur, Eskilstuna, SHF medverkar
22 februari, styrelsemöte
23 – 24 februari, ordförandeträff, Västerås
24 – 25 februari, försäkringskonferens, Västerås
15 mars, sista dag för inlämning av motioner till riksstämman
15 mars, sista dag för nominering till Årets Hembygdsförening
17 mars, Lokalhistorisk konferens, Blekinge
12 april, styrelsemöte
30 april, sista dag för nominering till Årets Hembygdsbok
18 – 20 maj, Landsbygdsriksdag, Örnsköldsvik, SHF deltar
25 maj, styrelsemöte, Kalmar
26 maj, konstituerande styrelsemöte, Kalmar
25 – 27 maj, Hembygdsdagar med riksstämma, Kalmar