Avtal och styrdokument

Har kan du läsa och ladda ned SHF:s riktlinjer och styrdokument.

Hembygdsrörelsens Vision
”En levande hembygd öppen för alla”
Läs mer

Grundsyn
SHF:s grundsyn

Stadgar
SHF:s stadgar
Förslag på stadgar för regionala hembygdsförbund
Förslag på stadgar för hembygdsförening

Verksamhet
SHF:s verksamhetsinriktningen 2018-2022 är en del av Styrelsens förslag vid riksstämman 2017 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2016

Stämmohandlingar
Stämmoprotokoll 2017

Policyer
SHF:s miljöpolicy
SHF:s skogspolicy

Jämställdhetsdokument
Jämställdhetsplan

Avtal
STIM
SAMI/IFPI
Gåvobrev – överlåtelse av föremål
Gåvobrev – överlåtelse av fotografier

Studieförbundet Vuxenskolan
Samverkansavtal mellan Studieförbundet Vuxenskolan och SHF