Landsbygdsprogrammets projektstöd

Inom landsbygdsprogrammet finns projektstöd för investeringar som bland annat hembygdsföreningar, kommuner och företag kan söka. Sedan september i år har det varit möjligt att söka stöden på Jordbruksverkets webbplats. Här kan du läsa om de olika typerna av projektstöd som finns, hur du ansöker och var du hittar mer information.

Stöden ges enbart till sökande på landsbygden och i tätorter med högst 3 000 invånare. Men det finns undantag, bland annat i norra delarna av Sverige. Fråga din länsstyrelse vad som gäller för just din förening.

Tre typer av projektstöd
Hembygdsföreningar och länsförbund kan söka projektstöd i landsbygdsprogrammet. Det handlar framförallt om stöd till investeringar i…

  • infrastruktur för rekreation och turistinformationför att skapa möjligheter till rekreation för allmänheten eller förbättra möjligheterna till turism i området. Investeringarna kan handla om exempelvis vandringsleder eller skyltar, broschyrer och webbplatser om bygden och dess natur- och kulturarv, Läs mer om detta stöd.
    Läs mer om stödet till investeringar i rekreation och turistinformation
  • utveckling av natur- och kulturmiljöer för investeringar som bidrar till att bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer, inklusive kulturhistoriskt intressant bebyggelse, och som utvecklar byns eller bygdens attraktivet och dess förutsättningar för boende, företagande, turism, friluftsliv och rekreation. Läs mer om detta stöd .
    Läs mer om stödet till utveckling av natur- och kulturmiljöer
  • utveckling av hembygdsgårdar – både för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader på hembygdsgårdar, och för att verksamheten på hembygdsgården ska bidra än mer till levande landsbygd och ett hållbart samhälle, där hembygdsgårdarna exempelvis utvecklas som mötesplatser, turistmål och för andra verksamheter.
    Läs mer om stödet till utveckling av hembygdsgårdar 

SHF:s roll – att påverka, ge stöd och informera
Sveriges Hembygdsförbund tycker att det är viktigt att hembygdsrörelsen verkligen kan använda stöden. Detta gäller särskilt stödet för utvecklingen av hembygdsgårdarna, och att alla dess avsatta medel kommer till användning inom tidsramen – där de ger bäst nytta i enlighet med både Landsbygdsprogrammets syften och med rörelsens inriktning i varje län. En förutsättning för detta är att hanteringen och tillämpningen av stödet är enkel, tydlig och genomsiktlig. SHF vill lyfta fram vikten av att föreningarna inte ska behöva ordna övrig offentlig medfinansiering för varje projekt, att länsstyrelsens göra goda prioriteringar och att länsstyrelsen samverkar med våra länsförbund. SHF kommer under programmets genomförande att stötta hembygdsföreningar och regionala förbund, samt följa utvecklingen och hanteringen i de olika länen.
Ladda ned SHF:s skrivelse här (pdf)

Mer information
Läs mer på sidan Så här ansöker du
Mer information om landsbygdsprogrammets projektstöd hittar du på Jordbruksverkets webbplats.