Offentliga stöd till hembygdsföreningars utvecklingsprojekt

På den här sidan kan du läsa om de offentliga stöd för utvecklingsprojekt som hembygdsföreningar kan söka. Det handlar bland annat om stöd från landsbygdsfonden, regionala fonden och kulturmiljövårdsanslaget.

Den nya programperioden för EU-stöden har inletts och innehållet på sidan kommer att kompletteras löpande. Just nu är det stort fokus på landsbygdsprogrammets olika stöd till utvecklingsprojekt, som nyss har öppnat för ansökningar. Därför handlar sidan just nu om landsbygdsprogrammets projektstöd.

Läs mer om Landsbygdsprogrammets Projektstöd
Här hittar du också övergripande information om stöd till projekt inom Lokalt ledd utveckling (Leader).

Som komplement till informationen på den här sidan tar vi gärna emot dina erfarenheter av att söka offentligt stöd. Hur gjorde just din förening när ni sökte och fick stöd? Vilka nätverk har ni och med vilka andra har ni samarbetat? Vad är det viktigt att tänka på? Skicka gärna in dina erfarenheter så kan de läggas upp här på webbsidan. Kontakta Michael Lehorst på [email protected], så kan vi prata vidare.