Medlemsartiklar

Om ingenting annat anges nedan sker beställning från SHF via epost: [email protected] eller per tel: 08 – 34 55 11

Medlemsmärken
Hembygdsrörelsens medlemsmärken. Det lilla märket är 13,5 mm i diameter, silverfärgat och har hembygds ”H” i relief. Det stora märket är 24 mm i diameter och i röd emalj med ”H” i silverfärg.Antal    Stort     Litet
1–9       50 kr     25 kr
10–49   40 kr     15 kr
50–      30 kr     10 kr
marke
 
Hedersnål utan lagerkrans
Instiftades 1951. Utdelas för uppskattat arbete inom lokal hembygdsförening. Aktuell person utses av respektive föreningsstyrelse. Beställ hos [email protected] av förbund eller förening. Namnuppgifter behövs ej.
Mått: 1,3 cm i omkrets.
Traditionell nål: 75 kr
 hedersnal
 
Hedersnål med lagerkrans
Instiftades 1971. Utdelas av förening eller förbund för mångårigt förtjänstfullt arbete inom hembygdsrörelsen. Förslag på aktuell person ställs till SHF på [email protected], tillsammans med uppgift om namn och arbetsinsatser. Utdelning sker efter godkännande av SHF. Ett diplom ingår vid överlämnande av hedersnål med lagerkrans.
Mått: 2 cm i omkrets.
Traditionell nål: 125 kr
Halssmycke med kedja: 165 kr
Pin med lås: 125 kr
 hedersnalmk2
OBS! Beställ nålar i god tid innan de ska delas ut! Ange datum för utdelning så kan vi behandla ansökningar i rätt ordning.