Upphovsrätt

På den här sidan hittar du information om upphovsrätt för bilder/foton och konst, samt länkar till andra webbsidor med detaljerad och användbar information om upphovsrätt.

Om föreningen äger upphovsrätten till en aktuell bild är det inga problem. Men det finns många gränsfall där ingen riktigt vet vem som är fotograf eller känner till bildens ursprung.

När en privatperson skänker en samling bilder till föreningen, är det viktigt att kontrollera om personen har upphovsrätten till bilderna och att rätten överförs till föreningen. Detta bör alltid formuleras i ett skriftligt avtal.

Det kan trots allt hända att föreningen handlar i god tro. Det vill säga tar emot bilder från en privatperson i tron att denne äger upphovsrätten till bilderna och senare visar det sig att någon annan äger rättigheterna. Inget allvarligt lär hända förrän bilderna publiceras på ett eller annat sätt. Men då är det viktigt att upphovsrätten är fullständigt klarlagd.

Fråga först!
Kontakta alltid upphovsmannen när du vill använda eller återanvända en bild. Tänk på upphovsrätten om du ska använda bilder som någon annan framställt. Det kan gälla gamla bilder ur föreningens arkiv eller modernare bilder som framställts åt föreningen till vykort och broschyrer. Om föreningen vill använda bilden för ett nytt ändamål måste upphovsmannen kontaktas.

Några viktiga saker att komma ihåg:

  • När du beställer en bild köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. Om något ändras eller om en bild ska återanvändas måste upphovsmannen först kontaktas. Skriv alltid ett kontrakt om överenskommelsen när en fotograf tar bilder på uppdrag av föreningen.
  • Bilder med verkshöjd är lagskyddade i 70 år efter upphovsmannens dödsår (rätten ärvs av efterlevande). En fotografisk bild som inte betraktas som verk är skyddad i 50 år efter framställningsåret.
  • Inga ändringar får göras i bilden utan upphovsmannens tillstånd (beskärningar, retuscher, digital manipulering, osv).
  • Upphovsmannens namn ska alltid sättas ut i samband med bilden (behövs inte i reklamsammanhang).
  • Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovsmannens tillstånd, gäller t ex om du ska göra tidning, trycksak, fotostatkopia, publicera på Internet eller i ett bildregister.

Upphovsrätt för konst
Om föreningen har konstföremål, till exempel tavlor, och planerar att använda dessa i en bok eller lägga ut bilder på internet bör föreningen kontrollera om konstnären är medlem i föreningen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) www.bus.se. BUS ser till att bildupphovsmannen får ersättning när ett konstverk nyttjas.

SHF:s folder
SHF har givit ut foldern Upphovsrätt och personlig integritet – att tänka på när man publicerar gamla och nya fotografier. Beställ den gratis från SHF:s kansli eller ladda ned den som pdf-fil.

Nyttiga länkar:
STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå)
Svenska Fotografers Förbund (SFF)
Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS)
Administration av litterära rättigheter i Sverige (ALIS)