Lagar och regelsamlingar

När man arbetar med hembygdsfrågor stöter man ibland på situationer där det gäller att veta vilka lagar och regelsamlingar som finns.

Personuppgiftslagen – PUL
Personuppgiftslagen finns för att skydda individens integritet. Lagen gäller alla slags uppgifter i skriven text, bilder och ljudupptagningar, där en nu levande person kan identifieras på något sätt. Inom hembygdsföreningarnas arbetet berörs lagen främst vid arbete med medlemsregistret, föreningarnas hemsidor och vid arkivering av material, på exempelvis Bygdeband.se. Läs mer om Personuppgiftslagen.

Upphovsrätt
Många hembygdsföreningen har stora samlingar av äldre fotografier, vykort och tidningsartiklar som man i många fall har börjat scanna in för att ha i digital form. Om man vill använda materialet på internet, i bilddatabaser eller i böcker och publikationer, behöver man iaktta de bestämmelser som finns i upphovsrättslagen (och personuppgiftslagen, PUL). Gör man fel kan man riskera ersättningskrav från en upphovsman. Läs mer om Upphovsrättslagen.

Skatteregler
Skatteverket har en särskild broschyr om skatteregler för ideella föreningar. Besök www.skatteverket.se eller ladda ned broschyren här.

Avtal i samband med gåvor till hembygdsföreningen
När en förening får överta föremål eller foton till sina samlingar är det viktigt att teckna ett avtal med den som lämnar gåvan. Använd SHF:s blanketter Gåvobrev – överlåtelse av föremål samt Gåvobrev – överlåtelse av fotografier i pdf-format.

Branschriktlinjer för säker mat i samlingslokaler
Riktlinjerna är godkända av Livsmedelsverket och underlättar för föreningar att följa EU-regler om livsmedelshantering. Riktlinjerna omfattar även föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker samt Våra Gårdar. Ladda ned dokumentet här: Branschriktlinjer för säker mat i samlingslokaler 2014, eller besök Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se.