Hembygdsföreningar som sökt och fått EU-bidrag

Här ser du några exempel på hembygdsföreningar som sökt och fått EU-bidrag. Du som vill veta mer kan ta kontakt med föreningarna, för att höra hur de lyckats få bidrag.

Känner du till fler hembygdsföreningar som fått EU-bidrag? Maila gärna tips om det till Birger Svanström som är förbundsordförande i SHFs styrelse och ansvarig för EU-frågor.

Sök tillsammans med andra
Många gånger har hembygdsföreningar av praktiska skäl varit medsökande i EU-projekt istället för att själva söka bidraget. Det spelar ingen roll vem som är projektägare, huvudsaken är att hembygdsföreningen får det den vill ha.

Här är några hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund som deltagit i EU-projekt:

Dalarna
Floda Hembygdsförening var den första hembygdsförening i Dalarna som fick EU-bidrag med projektnamnet Kulturdokumentation. Se www.dala-floda.com.

Kalmar
Flera hembygdsföreningar i länet har fått bidrag. Kontakta Birger Svanström för tips: 070-531 27 63, [email protected].

Södermanland
Gillberga-Lista hembygdsförening öppnade ett internetcafé 2006. Gillberga fick ett Leader+ projekt, här kallades det för Våg 21 och gällde inte riktigt hela länet. Se www.gillberga-lista.nu.

Tunabergs hembygdsförening har byggt museum och fått bidrag till restaurering av gruvhål mm. Tunaberg har fått bidrag från lite olika håll, bl a från EU Leader+, RAÄ och bidraget till arbetslivsmuseer. Se www.tunaberg.se.

Flera hembygdsföreningar kring sjön Yngaren gick samman och fick EU-medel för att restaurera ångslupen Munter.

Björkviks hembygdsförening har gjort något liknande i samarbete med föreningar i bygden.

Läs mer om projekten på www.vag21.d.se .

Värmland
Värmlands hembygdsförbund har under flera år på 2000-talet drivit det stora EU-projektet Kulturturismens Hembygdsgårdar i Värmland. Man har fått EU-bidrag i olika omgångar, bland annat från EU:s strukturfonder MÅL 2 Västra. Se www.hembygdvarmland.se/euprojekt .

Västerbotten
Nysätra Hembygdsförening i Ånäset har fått bidrag (från Stad och Land) till en förstudie för att utveckla hembygdsområdet. Förstudien är klar och föreningen är nöjd med resultatet. Se www.hembygd.se/vasterbotten/nysatra .

Stiftelsen Mo Ångsåg, Norrbyskärs Museum, har fått EU bidrag från:

  1. Mål 5B –Skärgård i slutet av 1990-talet för utveckling av museet och nybyggnad av Lilla Norrbyskär
  2. MÅL 1 Norra norrland 1999 – 2007 för ”Kulturturistisk utveckling av Norrbyskär steg 1 och 2”
  3. Stad och Land, Hand i Hand 2003 – 2005 för Evenemangsutveckling

Sammanlagt med nationell medfinansiering har Stiftelsen Mo Ångsåg sedan slutet på 1980 talet erhållit nästan 20 miljoner kronor i utvecklingsstöd. Se www.norrbyskar.se.

Bjurholms hembygdsförening har fått bidrag från Stad och Land till en bagarstuga.

Fler hembygdsföreningar i Västerbotten som fått EU-bidrag är

Västergötland
Kulturarv Herrljunga har med medel från Leader genomfört ett tvåårigt projekt som drivits av tre hembygdsföreningar. Man har arbetat med cirka 22 föreningar i hela kommunen.

Projektet med en anställd projektledare har levandegjort och marknadsfört kommunens kulturarv, särskilt det forntida, samt ordnat kurser tillsammans med SHF och en utställning i Herrljunga kulturhus.

Se www.kulturarv.herrljunga.se.