Labbera

Labbra (eller Labbera) är både en udde i Rådasjön och den på denna udde befintliga ruinen av ett byggnadsverk. Men detta byggnadsverk var från början tänkt att föreställa en ruin! Det uppfördes kring mitten av 1800-talet av Martina von Schwerin, ägare av Råda Säteri, ”för att förhöja naturens romantik”.

Man har undrat varifrån all den sten togs som gått åt till bygget. En teori är att den redan fanns på plats, rester av en medeltida "riddarborg", eller kanske en ännu tidigare s.k. fornborg. Platsen var ju lämplig ur försvarssynpunkt.

Det finns olika teorier om ordets ursprung. Man har spekulerat i att det är en förvrängning av "laboratorium". John Hall d.ä.på Gunnebo skulle ha byggt ett laboratorium åt sonen där ute på udden. Men det låter ju väldigt konstigt. Enligt Erik W. Gatenheim ( i boken "Råda - bygd, socken, kommun") är det en folklig förvrängning av det latinska ordet "labera" , som skulle betyda "ruin". Detta ord finns dock inte i redaktörens latinska ordbok. Men det låter ju betydligt rimligare att Martina von Schwerin, som ju stod i brevkontakt med sin tids litterära och intellektuella elit, skulle välja ett sådant ord som namn på sitt byggnadsverk.


Förening:

Råda Hembygdsförening

Skapad av: Råda Hembygdsförening (2014-06-21 21:51:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Råda Hembygdsförening (2017-10-30 21:23:57) Kontakta föreningen