Ordförar´n har ordet


Ordförar´n har ordetImage

Vår stolta väderkvarn i Fornbyn har tappat sina vingar. Stormen Alfrida tog dem och nu ligger de på marken i väntan på att sättas upp igen.

Det är inte första gången detta sker. Efter att ha läst i gamla protokoll kan jag konstatera i protokoll från 20 juni 1934: ”Enär de gamla vingarna på kvarnen blåst ner, beslöts att nya skulle uppsättas, och uppdrogs åt Ivar Anderberg att ombestyra detta arbete.” I nästa protokoll 1935 uttalar ordf. Gustaf Berg sin belåtenhet med de reparationsarbeten som utförts å kvarnen och stugan. Protokoll: 5/7 1968 ”...kvarnvingarna har fastkilats” ...”då så erfodras utbyta den stock i vilken kvarnvingarna är fästade.” Protokoll den 29/6 1970: ”Beslutades att brädfodra kvarnhuset.”

Redan 1923 fanns det önskemål om att förvärva en gam-mal s.k. holkekvarn för uppsättning på någon lämplig plats i närheten av museibyggnaden (sparrestugan), om densamma kunde inköpas för omkring 100 kr. I protokoll från 15 juli 1925: ”Inköpet och uppsättandet av den så mycket omtalade kvarnen skulle nu bli verklighet, blott kyrkostämman får lovat plats intill museibyggnaden.”

Året därpå 1926 kan vi läsa: ”Uttalades en allmän belåtenhet, att den så mycket omtalade holkekvarnen stod på sin plats. Den hade under vinterns lopp blivit uppsatt, men var ej ännu fullt färdig, vilket skulle ske nu i sommar.” 1928 var kvarnen ännu inte riktigt i ordning. 1932 konstaterades att kvarnen behövde en ny stenfot. Abel Johansson skulle utföra arbetet. Sedan kom 1934 - året då vingarna blåste ner.

I Fornminnesföreningen finns sedan några år planer på att i år 2019 byta spånorna på kvarntaket. Nu blir reparationen mer omfattande då nya kvarnvingar behövs.

Våren 2019 hade kvarnen fått nya vingar och nytt tak som blev väldigt bra.

Image

Ann-Marie Hjalmarsson ordf.

Förening:

Fornminnesföreningen Rackeby Skalunda

Skapad av: Eijve Karlsson (2019-02-09 19:23:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eijve Karlsson (2019-12-19 20:35:47) Kontakta föreningen