NR 1, 2005


Nr 1, 2005,  Innehåller bl.a. Minnen från Ålderdomshemmet, Min skolgång och arbetet i smedjan vid Hällsätter, Minnesbilder från Råby poststation, Min barndoms jul,  Historien om en vacker gravsten på Råby kyrkogård, m.m.

Editerad av: Kjell Carlsson (2020-04-05 14:54:40)