Våra Årsskrifter


Våra årsskrifter finns till försäljning. Pris för skrifterna är kr, 60:- /st.             Ev. portoavgift tillkommer, med 35:-/ st.

Nr 00 Skolväsendet i Råby under min tid som lärare, Jan Granqvist. Se mer här

Nr 1, 2005,  Innehåller bl.a. Minnen från Ålderdomshemmet, Min skolgång och arbetet i smedjan vid Hällsätter, Minnesbilder från Råby poststation, Min barndoms jul,  Historien om en vacker gravsten på Råby kyrkogård, m.m.Se mer här

Nr 2, 2007, Råbyprofilen Gustav Nyman, Suur en estnisk flyktningfamilj, Ramen kring en tavla, Fam. Nordströms semesterresa 1951. Förteckning över boställen ur husförhörsboken 1891, Guldbröllop vid Östtorp, m.m. Se mer här

Nr 3, 2008, Råby krog blir Guds land, Åkarminnen från 1955 - 1975, Utåkers historia, Kritpipa av Martin Blomberg i Spångtorpskärret. Se mer här

Nr 4, 2009,  Något om Aspåker,  Vädret för 25 år sedan (1984). 100 år sedan planerad byggstart av Föreningsborg (1909), Mina första minnen av Råby. Minnen av en häst, m.m. Se mer här

Nr 5, 2010, Skola, pensionat och elektrifiering, Runstenar i Råby, Erikslunds historia från nutid - 1688. m.m. Se mer här

Nr 6, 2011, Folkdanslag i Råby, Soldattorpen i Råby socken. Nickendalen ett försvunnit torp. Dragspel o gitarrkurs 1954. Se mer här

Nr 7, 2012, Gillbergas historia, Råsätters historia, Stockholmstorpens historia, Ingrid Ahlberg född 1916, Sandstugan, Mejeriskola vid Oppeby, m.m. Se mer här

Nr 8, 2013, Gårdarna i Rössbols by, Minnen av farfar, August Eriksson, Ullberga Mjölkgårds nya ladugård, m.m. Se mer här

Nr 9, 2014, Råby Snickerifabriks historia, Anna-Lisa Strand berättar, Gunilla Eriksson berättar. Stora och lilla Enstugan. Söndagsskolan i Råby. Skogstorps historia. mm. Se mer här

Nr 10, 2015. Historien om fam Karlssons tid vid Snesta, Båtsmanstorpet nr 82 Dalstugan, Järlbro Gård, Backstugan Eriksberg, Gränsstenen på Langö, Festplatsen Strands Hage. mm. Se mer här

Nr 11, 2016. John Johnsons historia vid Råby Gård o Christineholm från hans dagbok. Elly Johnson historia och minnen av Gunnar Redelius. Lite historia från Stensnäs, Råby gamla prästgård av Leif Tengholm. Om konfirmation i Råby av Leif Tengholm och Anna-Karin Larsson. m.m. Se mer här

Nr 12, 2017. "Ett brev betyder så mycket", från Carl Gustaf Engström, Hörningsnäs 1876. Karltorp, backstuga. Historien om Maja Stina Gillberg och Amalia Karlsson Eriksdal av Anna-Karin Larsson. Gunnar Redelius,"Sommardräng vid Stensnäs 1949 - 1951". Vid Fyrbylund 1969. Nödåren 1867 - 1869 av Leif Tengholm. m.m. Se mer här

Nr 13 2018. ” Karl Abrahamsson och hans familjs liv vid Hultstugan o Karlberg.” Författare Kurt Nordström. ”Livet i Prästgården när seklet var ungt. Rut Wallensteen-Jeager” Författare Leif Tengholm. ”Ur Svenska Turistföreningens Resandehandbok 1912” Författare Leif Tengholm. ”Dagbok från ett vakttorn” Författare Gudrun Karlsson.  ”Folkskolans Läsebok 1878” Författare Kurt Nordström. ”Ordförandespalten och foton” Kurt Nordström.

Redaktionsgruppen: Anna-Karin Larsson, Gudrun Karlsson, Leif Tengholm, Kurt Nordström. Se mer här

Nr 14, 2019. 

Rönö Kommun 1952 – 1970 och Rönökrönikan.                                   Kurt Nordström

Ombyggnad väg 53                                                                                     Kurt Nordström

Återinvigning av Råby Kyrka 1939                                                            Anna-Karin Larsson

Barnmorskor i Råby                                                                                     Anna-Karin Larsson

Soldattorp 98                                                                                                Gudrun Karlsson

John Keebon på Broo gård av Gunnar Redelius                                      Leif Tengholm

Ordförandespalten och foton                                                                     Kurt Nordström

Foton: Anna-Karin Larsson,  Framsidan Lucille Ahlberg. Se mer här

 

Nr 15, 2020.

Innehållsförteckning                                                                      Sidor           Publicerat av
Mina Minnen från Gålsjön och Smedstorp av Yngve Jonsson  3 - 16       Kurt Nordström
Minnen från första tiden i Råby av Hans Redelius                            17       Kurt Nordström
Kristallmottagare av Hans Redelius                                                     18       Kurt Nordström
Tidningsklipp från sent 1800-tal                                                    19-20        Kurt Nordström
Vår första bil av Marie-Louise Benktzon                                             21       Kurt Nordström
Vår första nya bil av Kurt Nordström                                                   21       Kurt Nordström
Hoppa fallskärm vid 91 år av Kurt Nordström                                     22      Kurt Nordström
Ordförandespalten                                                                                  23       Kurt Nordström
Foton framsida från Hans Redelius och Kurt Nordström                            1
Foton baksida från Kurt Nordström                                                              24

Se mer här

 

 

 

Förening:

Råby-Rönö Hembygdsförening

Skapad av: (2014-03-03 14:43:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Råby-Rönö Hembygdsförening (2021-06-03 12:12:36) Kontakta föreningen