Råby-Rönö Hembygdsförening


Råby-Rönö hembygdsförenings logga

Fotograf: Mats Helmerson

Platsen där sädesskylarna står har använts som övningsplats för Nyköpings Kompani. "Tvenne Compagnier af Kong. Södermanlands Reg. General Exercice d 12 sept 1776 på en beteshage vid Råby krogen"Bild tagen V om Edstorp/Råby krog 1975

Råby-Rönö Hembygdsförening bildades 2005 med årsmöte 20 mars, på initiativ av främst Kent Josefsson med fler, som tyckte det var dags för en hembygdsförening i Råby-Rönö. Styrelsen sammansättning blev, ordf. Kurt Nordström, v ordf. Kent Josefsson, sekreterare Anna-Karin Larsson, kassör Gunilla Nordström, samt Bernt Fredriksson, Barbro Fredriksson, Ingemar Gustafson, Marie Sundkvist-Karlsson och Tom Linder.

 

Förening:

Råby-Rönö Hembygdsförening

Skapad av: (2012-07-03 14:42:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Råby-Rönö Hembygdsförening (2018-12-14 09:22:20) Kontakta föreningen