Om oss

Råby-Rönö Hembygdsförening bildades 2005

Råby-Rönö Hembygdsförening bildades 2005 med årsmöte 20 mars, på initiativ av främst Kent Josefsson med fler, som tyckte det var dags för en hembygdsförening i Råby-Rönö.  Styrelsen sammansättning blev, ordf. Kurt Nordström, v ordf. Kent Josefsson, sekreterare Anna-Karin Larsson, kassör Gunilla Nordström, samt Bernt Fredriksson, Barbro Fredriksson, Ingemar Gustafson, Marie Sundkvist-Karlsson och Tom Linder.