Nyheter

Förbeställ Boken om Ränneslöv

Nu kan ni förbeställa boken om Ränneslöv. Den kommer att komma ut lagom till jul. Kontakta ordf. Leif Sigurdsson tel. 0706682415 eller kassör Margit Eriksson tel 0430-22464.

Berättarafton

Den 14 november gästades Ränneslövs Hembygdsförening av Eva Berntsson Melin som berättade om ”Sant och Osant” i Ränneslöv med omnejd. En intressant och humoristisk framställan av olika sägner, folktro, seder och traditioner. Ett bildspel visades som förtydligade vad som sades. Många bland de 40-talet åhörarna kände igen en del motiv...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Ränneslövs Hembygdsförening är en förening för Ränneslövs socken och har till uppgift: Att ge hembygdsvårdens olika områden verka för bevarande och framväxande av bygdens kultur och naturvärden. Att främja gemenskapen mellan bygdens invånare och fördjupa kärleken till hembygden. Styrelsen för Ränneslövs Hembygdsförening avgiver härmed verksamhetsberättelse för år 1983. På initiativ från Kulturnämndens...

Läs mer >

Aktiviteter