Lätt För Alla

 Nu är det äntligen Lätt-För-Alla att besöka oss på museet:
– nu finns det en toalett med rätt mått
– ramp upp till arbetarbostaden
– spännande ljudinspelningar med syntolkning, som berättar om fabriken
– program för teknikämnets mål som är speciellt utarbetat enligt grundsärskolans kursplan i teknik.

Välkommen till Pythagoras Vänner

Vi är en stödförening till Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje. Titta gärna in på www.pythagorasmuseum.se

Toa-Lätt-För-Alla

Äntligen ska det bli en tillgänglighetsanpassad toalett på museet. Tack vare Allmänna Arvsfonden har byggandet kommit till stånd. I den södra delen av uthuslängan, där det tidigare varit arbetarnas utedass, byggs det nu för fullt. Arbetsnamnet är Toa-Lätt-För-Alla och väntas vara klar under maj månad.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter