skadeskrift

Skadeförebyggande arbete – för säkerhets skull

Gratis!

 

15 i lager

Kategorier: ,

Produktbeskrivning

När du handlar i butiken går överskottet till Sveriges Hembygdsfond.

Antal sidor: 56

De flesta hembygdsföreningar förvaltar kulturhistoriskt värdefulla och ibland oersättliga byggnader och föremål. Att skydda och bevara dem är en viktig uppgift för hembygdsrörelsen och SHF arbetar därför aktivt med att informera om olika slags skadeförebyggande åtgärder. Skriften innehåller handfasta råd och tips om vad man kan göra för att förebygga inbrott, skadegörelse, brand- och vattenskador och därigenom också minimera sina försäkringskostnader.