Företagspartner

  • Gästbok

    Erbjudande från Vulkan till SHF:s hembygdsföreningar.

    SHF:s företagspartner Vulkan erbjuder alla föreningar som är medlemmar hos SHF en trevlig gästbok. I gästboken kan besökare uttrycka stöd och tacksamhet över föreningarnas viktiga verksamhet. För att få Gästboken helt utan kostnad och 15 % rabatt på Vulkans samtliga produkter och tjänster ska föreningen placera länken www.vulkan.se på föreningens webbsidan.

    För beställning och frågor kontakta SHF:s kansli på [email protected] eller 08-34 55 11, vx.