Fakta om SHF

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) organiserar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2000 hembygdsföreningar och 450 000 medlemmar. Sveriges Hembygdsförbund ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet. Vi företräder också hembygdsrörelsens intressen i kontakter med myndigheter och beslutsfattare och samarbetar med andra folkrörelser.

Sveriges hembygdsföreningar är helt självständiga, de drivs ideellt och är öppna för alla. Föreningarna samverkar regionalt i 26 hembygdsförbund och nationellt i Sveriges Hembygdsförbund. Hembygdsföreningarna förvaltar omkring 1 400 hembygdsgårdar med drygt 9 000 byggnader samt ett antal hembygdsmuseer. De flesta hembygdsföreningar anordnar evenemang för allmänheten, totalt omkring 750 midsommarfester, 500 valborgsfester, 500 nationaldagsfiranden och 500 julmarknader varje år. Därutöver hålls en mängd andra kulturaktiviteter i föreningarna. Det totala besöksantalet i hembygdsrörelsen uppskattas till 4 miljoner per år.

Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden och vilar på en gemensam värdegrund:

”Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.”

Läs mer:
Hembygdsrörelsen i siffror
Om SHF
SHFs verksamhet
SHF:s verksamhetsinriktning 2012-2016 (pdf)