Tretton nominerade till Årets Hembygdsförening

Pressmeddelande 30 april 2018
I år är tretton föreningar från hela landet nominerade till priset Årets Hembygdsförening. Vinnaren kommer att offentliggöras vid Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Kalmar lördag 26 maj.

– Med utmärkelsen vill vi uppmärksamma hembygdsföreningarnas fantastiska arbete. De nominerade föreningarna är alla värdiga vinnare genom sitt stora engagemang i sin hembygd, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Sveriges Hembygdsförbund delar varje år ut utmärkelsen till en hembygdsförening som utmärkt sig särskilt utifrån något juryns kriterier: Mötesplats och roll för demokratin i lokalsamhället, arbete med olika målgrupper, bevarande av kulturmiljöer, samlingar eller arkiv, eller förnyelse av verksamheten.

– Landets 2050 hembygdsföreningar gör ett stort arbete med att lyfta fram och göra den lokala kulturhistorien tillgänglig för en bred publik, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Prisceremonin går av stapeln lördag 26 maj vid Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Kalmar. Prisutdelare är Sveriges Hembygdsförbunds ordförande Maria Norrfalk. Förutom äran och den positiva uppmärksamheten får vinnaren diplom och 10 000 kronor.

Utmärkelsen delades ut först gången 2016 och gick då till tre föreningar som fick motta priset av prinsessan Sofia vid Hembygdens helg på Skansen.

För mer information, kontakta:
Jan Nordwall, generalsekreterare, 070-794 91 24, [email protected]
www.hembygd.se/press

Läs mer om utmärkelsen
www.hembygd.se/aretshembygdsforening

Faktaruta: Hembygdsrörelsen i Sverige
Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Rörelsen växte fram kring förra sekelskiftet och fick sin första riksorganisation 1916. Under 1900-talet har rörelsen engagerat sig i ett flertal frågor som rör lokalsamhället. Allt från kulturhistoria, arkitektur och folkbildning till natur, miljö och påverkan. Idag diskuterar rörelsen alltmer sin betydelse för lokalsamhället ur ett socialt perspektiv.

Hembygdsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser och värdet av det ideella arbete som våra 450 000 medlemmar utför motsvarar 860 miljoner kronor varje år. Det ideella arbetet är en resurs för lokalsamhällenas utveckling och skapar viktiga mötesplatser.