Sveriges Hembygdsförbund bakom filmserie om integration

Pressmeddelande
I morgon kväll sänds det först avsnittet av Det goda landet i SVT, en serie i sex delar som diskuterar integration och de utmaningar som Sverige ställs inför. Bakom filmerna står det prisbelönta filmbolaget Film and Tell och Sveriges Hembygdsförbund är en av organisationerna som gjort filmprojektet möjligt.

– Hembygdsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser. Vår vision är en levande hembygd öppen för alla. Genom att stödja filmprojektet vill vi bidra med fler perspektiv på en av vår tids viktigaste samhällsfrågor, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Onsdagens film handlar om polisen Ulf, Sveriges sista integrationspolis. Han verkar för att skapa trygghet och öka förtroendet bland befolkningen i områden där tilliten till myndigheter och rättsväsende är svag. De övriga filmerna tar upp arbetsförmedlingen, försvaret, skolan, medborgarskapet och kulturarvet.

– Genomgående för samtliga filmer är att de visar på skillnaden mellan politisk retorik och verklighet. Vi tror att de kan inspirera till en fördjupad diskussion om hur samhället möter människor som kommer för att leva i Sverige, säger Jan Nordwall.

Filmerna görs av Oscar Hedin och Åsa Ekman, flerfaldigt prisbelönt dokumentärfilmsregissör. Ekman har bland annat gjort de två dokumentärfilmerna My life my lesson (Guldbaggenominerad och vinnare av Kristallen) och Say Something som producerats av Film and Tell.

Andra organisationer som stödjer projektet är Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Utbildningsradion, Stiftelsen Chehla, Riksorganisationen Sveriges museer, Studieförbundet Vuxenskolan, Statens historiska museer och Världskulturmuseerna.

För mer information, kontakta:
Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]
Erik Rockborn, producent vid Film and Tell, 0760-12 22 03, [email protected]
www.hembygd.se/press
www.hembygd.se/press/pressbilder

www.detgodalandet.org

Om Film and Tell
Film and Tell är en kreativ entreprenör för positiv samhällsförändring. Vi använder oss av filmens kraft för synliggöra och väcka debatt i komplexa samhällsfrågor. Film and Tells unika metod kombinerar högkvalitativ film med omfattande distribution och innovativt förändringsarbete.
www.filmandtell.com

Om Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2050 föreningar och 430 000 medlemmar. Rörelsen växte fram kring förra sekelskiftet och fick sin första riksorganisation 1916. Under 1900-talet har rörelsen engagerat sig i ett flertal frågor som rör lokalsamhället. Allt från kulturhistoria, arkitektur och folkbildning till natur, miljö och påverkan. Idag diskuterar rörelsen alltmer sin betydelse för lokalsamhället ur ett socialt perspektiv.