Elva böcker kan bli Årets Hembygdsbok

Pressmeddelande
Elva nominerade böcker kan bli Årets Hembygdsbok när Sveriges Hembygdsförbund tillkännager vinnaren 26 september.

– Böckerna håller en mycket hög kvalitet och visar på den enorma bredd som finns inom svensk hembygdslitteratur, säger Owe Norberg, en av jurymedlemmarna.

Utmärkelsen ska ska enligt kriterierna ska ges till en bok som ”på ett föredömligt sätt levandegör det lokala kulturarvet”. Landets 2050 hembygdsföreningar ger varje år ut runt över 1 300 skrifter som på olika sätt berättar om lokalsamhällenas människor, miljöer och utveckling under olika tidsepoker.

– Hembygdsföreningarna gör ett stort arbete med att lyfta fram och göra den lokala kulturhistorien tillgänglig för en bred publik, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Det första priset delades ut 2012 och förra året gick priset till boken ”Marielund – Sommardröm vid Uppsala” av Marielunds vänner i Uppland.

För mer information, kontakta:
Jan Nordwall, generalsekreterare, 070-794 91 24, [email protected]
www.hembygd.se/press
www.hembygd.se/aretshembygdsbok (Omslag på alla nominerade böcker)
www.hembygd.se/bokmassan

Sveriges Hembygdsförbund har 450 000 medlemmar men den kulturskatt vi har berör alla människor. Därför arbetar vi aktivt för att göra kulturarvet tillgängligt för alla.