Maria Norrfalk ny ordförande för Sveriges Hembygdsförbund

Pressmeddelande
När Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma samlades i Uddevalla valdes Maria Norrfalk till ny förbundsordförande. Stämman enades också om den nya visionen ”En levande hembygd öppen för alla.”

  
www.hembygd.se/pressbilder

– Det är ett stort förtroende att få företräda hembygdsrörelsen i rollen som ordförande för Sveriges Hembygdsförbund. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll i vårt samhälle genom att skapa broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden och genom att stå för ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den nya visionen ”En levande hembygd för alla” kommer att vara en ledstjärna för mitt uppdrag som ordförande, säger Maria Norrfalk.

Maria Norrfalk föddes 1952 i Stockholm, är uppväxt i Skåne och bor numera i Uppsala. Hon har en lång ämbetsmannakarriär bakom sig. År 1990 blev hon landets första kvinnliga länsjägmästare och har därefter varit generaldirektör för både Sida och Skogsstyrelsen, samt ordförande för Skansen. Senast var hon landshövding i Dalarnas län och samtidigt även ordförande i Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund. Hon har varit ledamot i Sveriges Hembygdsförbunds styrelse sedan 2016.

Stämman beslutade också om att hembygdsrörelsen ska fokusera på barn och unga samt föreningsutveckling och demokrati under de kommande fyra åren. Arbetet med barn och skola har redan startat. Sveriges Hembygdsförbund är en av flera samarbetspartners till Sveriges Lärarförbund som firar Folkskolans 175-årsjubileum under 2017. Just nu turnerar en utställningen En sagolik skola, om skolans historia, runt i landet, med nästa stopp på Kalmar läns museum 3 juni.

– Det här är ett bra exempel på hur vi samarbetar med andra för att föra fram viktiga och aktuella frågor. Att sprida kunskapen om folkskolans tillkomst och historia ger spännande ingångar för att diskutera dagens skola, både lokalt och nationellt, säger Maria Norrfalk.

Ett kärnområde för landets 2050 hembygdsföreningar är att ta tillvara den lokala kulturmiljön och att vara med och påverka vid förändringar av olika slag. Varje år lägger föreningarna ner ungefär 4 miljoner timmar i frivilligt arbete, runt 860 miljoner kronor omräknat i pengar.

– Just nu är vi många i landet som är engagerade i frågan om vattendirektivet som blivit ett hot mot många av landet vattennära kulturmiljöer, tex gamla dammar och kvarnar. Här ser jag att den kunskap och kompetens som finns inom hembygdsrörelsen behöver tas tillvara för att värna kulturmiljön och skapa en hållbar framtid både för människor och biologisk mångfald, säger Maria Norrfalk.

I och med valet av en ny förbundsordförande lämnar Birger Svanström sitt uppdrag efter sina tio vid posten.

För mer information, kontakta:
Maria Norrfalk, ordförande för Sveriges Hembygdsförbund, 070-385 08 00, [email protected]
Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]
www.hembygd.se/press
www.hembygd.se/hembygdsdagarna

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utveckling av lokalsamhället.