Ljungdalens hembygdsförening bäst i landet

Pressmeddelande
Idag mottar Ljungdalens hembygdsförening utmärkelsen Årets Hembygdsförening. När Sveriges Hembygdsförbund delar ut utmärkelsen hamnar en förening från Härjedalen högst upp på prispallen. Förutom äran och den positiva uppmärksamheten får föreningen 10 000 kr.
– Med utmärkelsen vill vi uppmärksamma hembygdsföreningarnas fantastiska arbete och betydelse för lokalsamhället. Ljungdalens hembygdsförening har en engagerande och öppen verksamhet och är därför en värdig vinnare, säger Jan Nordwall.

Ur juryns motivering: ”Genom omstart med nytänkande har den vilande föreningen nu blivit ett kulturcentrum i vid bemärkelse. Man förverkligade sin målsättning Nu blir vi yngre genom projekt där alla åldrar fick känna sig delaktiga. Genom förnyelse och nytänkande har man väckt engagemang och påvisat att hembygdsföreningen är en aktiv och betydelsefull kraft med förmåga att bidra till en positiv utveckling av lokalsamhället i sin bygd.”

– Det är ett omfattande arbete som landets 2050 hembygdsföreningarna lägger ner varje år. Vårt årligt statistik visar att föreningarna under 2016 arbetade ideellt för ett värde motsvarande 860 miljoner kronor. Det här vill vi uppmärksamma, bland annat med en utmärkelse, säger Jan Nordwall.

Prisceremonin sker under Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Uddevalla. Under hela helgen träffas hembygdsaktiva från hela landet för att bland annat välja en ny förbundsordförande och besluta om en vision för hembygdsrörelsen.

Utmärkelsen delades ut först gången 2016 och gick då till tre föreningar som fick ta emot priset ur prinsessan Sofias hand.

För mer information, kontakta:
Gunilla Lundhall, ordförande för Ljungdalens hembygdsförening, 0730-30 26 24, [email protected]
Olov Norin, kommunikatör Sveriges Hembygdsförbund, 070-789 71 01, [email protected]
Jan Nordwall, generalsekreterare, 070-794 91 24, [email protected]
www.hembygd.se/press

Läs mer om Ljungdalens hembygdsförening
www.hembygd.se/ljungdalen

Läs hela juryns motivering

Faktaruta: Hembygdsrörelsen i Sverige
Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Rörelsen växte fram kring förra sekelskiftet och fick sin första riksorganisation 1916. Under 1900-talet har rörelsen engagerat sig i ett flertal frågor som rör lokalsamhället. Allt från kulturhistoria, arkitektur och folkbildning till natur, miljö och påverkan. Idag diskuterar rörelsen alltmer sin betydelse för lokalsamhället ur ett socialt perspektiv.

Sveriges Hembygdsförbund arbetar aktivt för att göra kulturarvet tillgängligt för alla. Arbetet är en resurs för lokalsamhällenas utveckling och skapar viktiga mötesplatser.