Sveriges Hembygdsförbund får ny förbundsordförande på lördag

Pressmeddelande
På lördag väljer Sveriges Hembygdsförbund ny förbundsordförande när man samlas för riksstämma i Uddevalla. Om allt går som planerat kommer den nya ordföranden få en rykande färsk vision för hembygdsrörelsen i handen och ett beslut om att stärka arbetet med barn och unga.

– Det är spännande och viktigt att vi snart har en vision att samlas kring. Den kommer att ge kraft åt hembygdsföreningarnas engagemang för att göra det lokala kulturarvet tillgängligt för fler, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Landets 2050 hembygdsföreningar uppvisar en bred verksamhet och ett stort lokalt engagemang. Varje år lägger föreningarna ner ungefär 4 miljoner timmar i frivilligt arbete, runt 860 miljoner kronor omräknat i kronor. Dessutom uppgav nästan hälften (46%) av hembygdsföreningarna i en enkät att de hade samarbete med skolan under 2016.

– Hembygdsföreningarnas arbeta med både skolelever och ungdomar på fritiden är viktigt för att skapa delaktighet och hemhörighet. Nu vill vi stödja arbetet med att låta unga människor utforska och få kunskap om platsen där de bor, säger Jan Nordwall.

Om stämman på lördag klubbar verksamhetsinriktningen för de kommande fyra åren är det barn och unga samt föreningsutveckling och demokrati som hembygdsföreningarna särskilt kommer att fokusera på de kommande fyra åren.

I och med valet av ny förbundsordförande kommer Birger Svanström lämna sitt uppdrag efter tio år vid klubban.

För mer information, kontakta:
Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]
www.hembygd.se/press
www.hembygd.se/hembygdsdagarna

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utveckling av lokalsamhället.