Hembygdsrörelsen deltar i filmprojekt om Sverige idag

Pressmeddelande
Sveriges Hembygdsförbund har fått 2,5 miljoner från Postkodlotteriets kulturstiftelse för medverkan i ett filmprojekt som vill diskutera Sverige och de utmaningar som nationalstaten ställs inför idag. Projektet leds av filmbolaget Film and Tell. Ett flertal andra stora organisationer medverkar också i projektet.

– Hembygdsrörelsen uppfattas gärna som bärare av ett traditionellt svenskt kulturarv. Eftersom vi välkomnar alla människor och ser kulturarv som föränderligt, tycker vi det är viktigt att belysa och problematisera idén om ett nationellt kulturarv. Det säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Filmbolaget Film and Tell kommer att i en serie om sex filmer belysa det svenska samhället idag. En av filmerna ska handla om vår relation till kulturarvet. På flera platser i Sverige kommer hembygdsföreningar anordna visningar av filmerna under produktionsarbetet. Tanken är att skapa diskussion under arbetet med filmerna och låta detta påverka det färdiga resultatet.

– Vi vill öppna upp en alternativ dialog om nationalstatens vånda. Ett samtal som inte handlar om vi och dem, utan om det nya oss som utgör nationen Sverige, säger Ylva Forner producent vid Film and Tell.

Utbildningsradion är en partner i projektet och serien kommer att visas på nationell teve under 2018. Målet är att året därefter göra en långfilm baserad på bland annat material ur de sex filmerna. Andra organisationer som stödjer projektet är Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Utbildningsradion, Stiftelsen Chehla, Riksorganisationen Sveriges museer, Studieförbundet Vuxenskolan, Statens historiska museer och Världskulturmuseerna.

Filmerna görs av Oscar Hedin och Åsa Ekman, flerfaldigt prisbelönt dokumentärfilmsregissör. Ekman har bland annat gjort de två dokumentärfilmerna My life my lesson (Guldbaggenominerad och vinnare av Kristallen) och Say Something som producerats av Film and Tell.

För mer information, kontakta:
Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]
Ylva Forner, producent vid Film and Tell, 0733-82 74 31, [email protected]
www.hembygd.se/press
www.hembygd.se/press/pressbilder

Om projektet
En av fem i landet är utrikesfödd. Väljarna rankar integration och immigration som den viktigaste samhällsfrågan; Sverigedemokraterna är ett tredje block i riksdagen, och flera partier har ändrat politik. Samhällsinstitutionerna försöker hantera det nya landskapet. Med ett inifrånperspektiv skildrar vi hur sex av den svenska nationalstatens bärande element – medborgarskap, territorium, statens ekonomi, lagen, kulturarv och språket – hanterar mötet med migranterna och det nya paradigmet. Sverige (Arbetstitel) är en dokumentärfilm, en utställning och en omfattande spridning, med målet att initiera och föra en demokratisk dialog med publiken.

Om Film and Tell
Film and Tell är en kreativ entreprenör för positiv samhällsförändring. Vi använder oss av filmens kraft för synliggöra och väcka debatt i komplexa samhällsfrågor. Film and Tells unika metod kombinerar högkvalitativ film med omfattande distribution och innovativt förändringsarbete.

Hembygdsrörelsen i Sverige
Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2050 föreningar och 450 000 medlemmar. Rörelsen växte fram kring förra sekelskiftet och fick sin första riksorganisation 1916. Under 1900-talet har rörelsen engagerat sig i ett flertal frågor som rör lokalsamhället. Allt från kulturhistoria, arkitektur och folkbildning till natur, miljö och påverkan. Idag diskuterar rörelsen alltmer sin betydelse för lokalsamhället ur ett socialt perspektiv.

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen är öppen för alla, oavsett bakgrund, och vi är viktiga för lokalsamhällets identitet och utveckling.