Hembygdsvän – en ny stödform för kulturarv i Sverige

Pressmeddelande
Sveriges Hembygdsförbund lanserar en ny stödform, Hembygdsvän. Genom att bli Hembygdsvän kan både privatpersoner och företag bidra till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. I hela landet finns 2 050 hembygdsföreningar som kommer att kunna söka pengar ur fonden.

– Vi vill ge privatpersoner och företag som värdesätter Sveriges kulturarv möjlighet att bidra till att kulturarvet bevaras för dagens och morgondagens generationer, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Pengarna går till en särskild fond, Sveriges Hembygdsfond, som ska fördela bidrag till hembygdsföreningarnas arbete med…
… kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gårdsmiljöer,
… samlingar och arkiv, och
… tillgängligheten till kulturarvet för alla grupper i samhället.

Bakgrunden är att många av landets 2 050 föreningar saknar medel för att ta hand om hembygdsgårdar och deras samlingar och arkiv. Sveriges hembygdsföreningar tar hand om 10 000 byggnader, 5 miljoner föremål, 2 500 hyllmeter arkiv och 8 miljoner fotografier. Medlemmarna bidrar årligen med över 4 miljoner arbetstimmar men behöver också pengar för att lägga om tak, brandsäkra arkiv och att göra gamla kulturmiljöer tillgängliga för alla människor.

– Hembygdsföreningarna samlar vår gemensamma historia. Och de gör det ideellt, helt utan vinstsyfte. Genom att bli Hembygdsvän kan man bidra till hela rörelsens arbete så att pengarna hamnar där de gör mest nytta, säger Jan Nordwall.

Lanseringen av Hembygdsvän är en del av Sveriges Hembygdsförbunds 100-årsjubileum.

– Hembygdsrörelsen har tagit ansvar för att bevara kulturarvet i 100 år. Vi gör det gärna i 100 år till, säger Jan Nordwall.

För mer information, kontakta:
Jan Nordwall, generalsekreterare, 070-794 91 24, [email protected]
www.hembygd.se/press
www.hembygd.se/hembygdsvan
www.hembygd.se/sverigeshembygdsfond

Ladda ned bilder på
www.hembygd.se/pressbilder

Bilagor:
Skänk en gåva
Läs mer om Hembygdsvän och Sveriges Hembygdsfond
Hembygdsrörelsen i siffror
Om Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.

Skänk en gåva
Ge en julgåva på www.hembygd.se/hembygdsvan

Läs mer om Hembygdsvän och Sveriges Hembygdsfond
Läs mer och skänk en gåva på www.hembygd.se/hembygdsvan eller sätt in ett bidrag på
Plusgiro 80 25 76-9 (Obs, inte bankgiro).

Hembygdsrörelsen i siffror
2050 föreningar i hela landet
450 000 medlemmar
5 miljoner besökare varje år
28 000 evenemang varje år
10 000 byggnader
28 000 hyllmeter arkiv
8 miljoner fotografier
4 miljoner ideellt arbetade timmar per år

Om Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Hembygdsförbund bildades 1916 och har i år 100-årsjubileum. Föreningens verksamhet är att samla, stödja och företräda sina medlemsföreningar. SHF arbetar för att stärka kulturarvets och hembygds-rörelsens ställning i samhället, att öka tillgängligheten och stärka vården av kulturmiljön.