Sveriges Hembygdsförbund startar fond för insamling till stöd för kulturarvet

Pressmeddelande
Med nära 10 000 byggnader, enorma samlingar och arkiv med berättelser om Sveriges utveckling från 1600-talet fram till våra dagar, är hembygdsrörelsen landets största kulturarvsorganisation. Som en del av hembygdsförbundets 100-årsjubileum lanseras nu Sveriges Hembygdsfond, en insamling för att stödja arbetet med att bevara och utveckla kulturarvet för framtida generationer.

– Det kulturarv som många tar för givet står inför enorma utmaningar när det gäller kostnader för vård och underhåll. Det viktiga arbetet med att göra kulturarvet tillgängligt och angeläget för nya generationer av svenskar kostar också pengar. Våra medlemmar har tagit ansvar i hundra år och kommer att jobba vidare, men vi hoppas att fler vill bidra till finansiering av detta viktiga arbete, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Sveriges Hembygdsförbund bidrar med 1 miljon kronor i startkapital för fonden som vänder sig till privatpersoner och företag. Målsättningen är att nå 3 miljoner innan de första bidragen kan fördelas. Hembygdsföreningar ska kunna söka medel för byggnadsvård, bevarande av samlingar och arkiv samt till åtgärder som förbättrar tillgängligheten – t ex rullstolsramper och information på främmande språk.

– Med Sveriges Hembygdsfond erbjuder vi en möjlighet för fler människor att bidra till att kulturarvet lever vidare och är tillgängligt. Då ökar möjligheterna att bevara minnen från en tid när Sverige inte var ett av världens mest utvecklade länder. Det ger värdefulla perspektiv även på vår tid och de utmaningar vi står inför, säger Jan Nordwall.

Ett företag eller privatperson som stödjer hembygdsfonden blir Hembygdsvän och kommer att kunna följa arbetet med olika projekt ute i hembygdsföreningarna. På sikt ska Sveriges Hembygdsförbund också erbjuda insamling för specifika projekt vilket ökar förutsättningarna för lokal finansiering.

För mer information, kontakta:
Jan Nordwall, generalsekreterare, 070-794 91 24, [email protected]
www.hembygd.se/press
www.hembygd.se/hembygdsvan
www.hembygd.se/sverigeshembygdsfond

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utveckling av lokalsamhället.

Om Hembygdsvän
Läs om stödformen och skänk en gåva på www.hembygd.se/hembygdsvan eller sätt in ett bidrag på plusgiro 80 25 76-9 (Obs, ej bankgiro).

Om Sveriges Hembygdförbund
2050 föreningar i hela landet.
450 000 medlemmar.
5 miljoner besökare varje år.
28 000 evenemang varje år.
10 000 byggnader.
28 000 hyllmeter arkiv.
8 miljoner fotografier.