Bok från Uppland får priset Årets Hembygdsbok

Pressmeddelande
Idag utdelas priset Årets Hembygdsbok vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Priset går till boken ”Marielund – Sommardröm vid Uppsala” som hembygdsföreningen Marielunds vänner ligger bakom.

– Det är ett stort erkännande att vi får det här priset och att hembygdsföreningens arbete med boken uppmärksammas, säger Jonas Pertoft, ordförande i Marielunds vänner och huvudredaktören bakom boken.

Så här lyder juryns motivering: Boken om Marielund speglar en sommarort ur flera perspektiv: historia – men också arkitektur, konst, jord och skog samt inte minst järnvägsepoken med Lennakatten. Berättelsen blir särskilt intressant tack vare att perspektivet breddas och Marielund sätts in i ett kulturhistoriskt sammanhang. Välskrivna texter som lockar till läsning, därtill utsökta illustrationer och fotografier. Ett särskilt plus för utförlig litteratur- och källförteckning. Kort sagt: En hembygdsbok som håller verkligt hög klass.

– Hembygdsföreningarna gör ett stort arbete med att lyfta fram och göra den lokala kulturhistorien tillgänglig för en bred publik, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Uppsala läns 81 hembygdsföreningar ger varje år ut runt 20-talet skrifter. I hela landet ger 2000 hembygdsföreningarna ger varje år ut runt 1 300 skrifter som på olika sätt berättar om lokalsamhällenas människor, miljöer och utveckling.

Prisceremonin går av stapeln lördag 24 september vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, klockan 14 i SHF:s monter C04:01. Prisutdelare är SHF:s ordförande Birger Svanström. Även representant från juryn kommer att närvara.

Priset Årets hembygdsbok har instiftats av Sveriges Hembygdsförbund för att uppmärksamma den rika hembygdslitteraturen. Det första priset delades ut 2012 och förra året gick priset till boken ”Kalmar lexikon – en bok om Kalmar kommun från då till nu”.

För mer information, kontakta:
Jonas Pertoft, ordförande i föreningen Marielunds vänner och huvudredaktör till boken, 070-363 62 62, [email protected]
Olov Norin, kommunikatör Sveriges Hembygdsförbund, 070-789 71 01, [email protected]
Jan Nordwall, generalsekreterare, 070-794 91 24, [email protected]

www.hembygd.se/press
www.hembygd.se/pressbilder
www.hembygd.se/aretshembygdsbok (Bokens omslag)

Läs mer om boken på Marielunds vänners webbplats:
marielund.wordpress.com/bok

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Den kulturskatt vi har berör alla människor och därför arbetar vi aktivt för att göra kulturarvet tillgängligt för alla. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.