Sveriges Hembygdsförbund firar 100 år på Skansen

Pressmeddelande
Den 27–28 augusti firar hembygdsföreningar från hela landet, 100-årsjubileum på Skansen. På lördagskvällen blir det fest med hembygdsmedlemmar och prinsparet Carl Philip och Sofia.


– De medverkande har verkligen lyckats med att skapa intressant innehåll för besökarna. Nu hoppas vi på många besökare från både när och fjärran, säger Helena Hammarskiöld projektledare för Hembygdens år.

Det blir ett späckat program för Skansens besökare med allt från musik, teater, dans, och lekar till mat, hantverk och tidsresor.

– Under 100-årsjubileet vill vi passa på att göra det vi är bäst på, att på ett lustfyllt sätt levandegöra kulturarvet. Ett exempel är evenemanget på Skansen som blir höjdpunkten på vårt 100-årsjubileum, säger Jan Nordwall.

Under lördag kväll firar hembygdsrörelsens medlemmar 100-årskalas på Galejan på Skansen med prinsparet Carl Philip och Sofia och andra inbjudna gäster. Totalt kommer 21 av landets 26 regionala hembygdsförbund att delta under Hembygens helg på Skansen.

Att hembygdsrörelsen samlas och firar just på Skansen är ingen slump. De har en gemensam historia och faktum är att även Skansen firar jubileum i år. För 125 år sedan bildades Skansen av Artur Hazelius som ville visa hur människor bott och verkat i olika delar av Sverige under äldre tid.

Ute i landet fanns ett motsvarande intresse för det lokala och tjugofem år senare, 1916, bildades Samfundet för hembygdsvård – dagens Sveriges Hembygdsförbund.

Antalet hembygdsföreningar i Sveriges har ökat de senaste åren och uppgår idag till 2 050 med sammanlagt runt 450 000 medlemmar. Under Hembygdens år 2016 ser Sveriges Hembygdsförbund en ökad aktualitet för rörelsen och hoppas att jubileumsåret ska locka nya medlemmar och främja bildande av nya hembygdsföreningar.

För mer information, kontakta:
Helena Hammarskiöld, Sveriges Hembygdsförbunds projektledare för Hembygdens år, [email protected]      
Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]
www.hembygd.se/press

www.hembygd.se/jubileumskalendern
www.hembygd.se/hembygdensar

Läs mer om evenemanget och ladda ned programmet på www.hembygd.se/skansen

Faktaruta: Hembygdsrörelsen i Sverige
Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Rörelsen växte fram kring förra sekelskiftet och fick sin första riksorganisation 1916. Under 1900-talet har rörelsen engagerat sig i ett flertal frågor som rör lokalsamhället. Allt från kulturhistoria, arkitektur och folkbildning till natur, miljö och påverkan. Idag diskuterar rörelsen alltmer sin betydelse för lokalsamhället ur ett socialt perspektiv.

Hembygdsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser och värdet av det ideella arbete som våra 450 000 medlemmar utför motsvarar 700 miljoner kronor varje år. Det ideella arbetet är en resurs för lokalsamhällenas utveckling och skapar viktiga mötesplatser.