På fredag samlas 300 000 kring hembygdsföreningarnas majstänger

Pressmeddelande
På fredag kommer runt 300 000 personer att vara med och resa lövade majstänger vid de midsommarfiranden som många av landets 2 050 hembygdsföreningar arrangerar. På Sveriges Hembygdsförbunds webbplats hittar du en del av arrangemangen.

– I år när hembygdsrörelsen firar 100 hoppas vi att extra många firar midsommar med landets hembygdsföreningar. Det är ett bra tillfälle för både ortsbor och nyinflyttade att lära känna hembygdsrörelsens rika verksamhet, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Varje år samlas omkring 300 000 besökare på hembygdsgårdar runt om i landet, för firande med underhållning, musik, dans, tävlingar, lotterier och fika. Och så klart – den obligatoriska majstången som har haft olika utseende i olika tider och på olika platser.

– Inom hembygdsrörelsen tycker vi att det är viktigt att alla kan ta del av kulturarvet. Midsommarfirandet är det mest populära av hembygdsrörelsens drygt 12 000 evenemang, säger Jan Nordwall.

Midsommarfirande har en lång tradition i Sverige. Redan i förkristen tid, innan 500-talet före Kristi födelse, firande man sommarsolståndet vid en tidpunkt som stämmer väl med dagen för senare midsommarfirande. Stenristningar visar hur man dyrkade solen genom danser och riter. De äldsta bevarade skrifterna som nämner midsommarfirandet i Norden är de isländska kungasagorna från 1200-talet där det berättas att Olav Tryggvason avskaffade offerölen till förmån för högtidsöl vid midsommar, jul, påsk och Mikaeli.

För mer information, kontakta:
Olov Norin, kommunikatör Sveriges Hembygdsförbund, 070-789 71 01, [email protected]
www.hembygd.se/press

Tips på var du kan fira midsommar med en hembygdsförening nära dig:
www.hembygd.se/aktiviteter

Bilder på midsommarfirande samt en stilguide med majstänger i olika stilar och med olika ursprung:
www.hembygd.se/press/pressbilder

Fakta om midsommarfirande
I Sverige firar man vanligtvis genom att man reser en midsommarstång, en lövad och blomprydd stång, som m an sedan dansar runt. Midsommarstången har oftast formen av ett kors med kransar hängande från tvärslån eller en eller flera större kransar som hänger i band och omsluter pålen. Midsommarstången kom troligen till Sverige från Tyskland på 1300- eller 1400-talet. Den kallas även majstång, av vissa ansett stamma från det åldriga ordet maja som betyder löva. Andra anser att namnet kommer av tyskans Maibaum.

I Sverige är midsommardagen den lördag som infaller 20-26 juni. Fram till 1952 låg midsommardagen 24 juni, vilket det fortfarande gör i de flesta andra länder och benämns då ofta som Johannes döparens dag (eftersom det i Bibeln finns några textrader som indikerar att Johannes döparen föddes ett halvår före Jesus). Förändringen i Sverige motiverades med att firandet av midsommar bättre passade in i arbetsveckan genom att alltid infalla på en fredag.

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.