Medlemskap


Stöd vår förening!

Bli medlem för endast 100:-/år.

För att bli medlem i vår förening kontakta någon ur styrelsen eller något av våra byombud.

Gillberga: Elisabeth Öhman
Hörlösa - Gunnarstorp: Yvonne Karlsson
Gamleby - Frönäs: Ingemar Olsson
Trosnäs: Sigun Carlsson
Persnäs - Lundeby: Urban Petersson
Hallnäs: Mats Nilsson
Södvik, Östra sidan: Lars Höglin
Sandvik - Legenäs - Knisa - Södvik, Västra sidan: Magnus Mattisson
Steninge: Kjell Karlsson
Lilla Horn - Österskogen - Jordhamn: Vakant. 

Editerad av: Christin Thordsson (2020-03-14 14:14:05)