Styrelsen


Välkommen att kontakta oss i styrelsen:

 

 

Namn Telefon
Ann Svensson (ordförande) 0708-12 25 18
Ulla-Stina Holm (vice ordförande) 0768-91 31 39
Per Svensson (adj. kassör) 031-26 60 83
Per Arne Skansen (sekreterare) 070-397 31 04
Helge Aspström 031-26 41 49
Berith Ekberg 070-637 06 37
Martin Eriksson  0730-78 47 19
Gunilla Olausson 0761-91 05 63
Morgan Olausson 070-733 00 34
Rolf Sjöberg 031-44 05 82

 

 

 

 

 

 

Skriv till föreningen på: [email protected]

Editerad av: Per Arne Skansen (2019-05-08 20:48:54)