Övriga böcker

Pålsson-huset på Käglinge 2

Författaren skriver:
Jag har med gården som utgångs-
punkt försökt att beskriva
människorna, arbetsförhållanden
och produktion och vad som sker
runt omkring när nya tiden
bryter in.

Pris: 10 kr


Mandelgren i Skåne II
Skånes Hembygdsförbunds årsbok  – 1993

I denna bok  presenteras ättehögar,
kyrkor, slott och hergårdar.
Du får också läsa om folkligt och
fornt i skånsk bebyggelse.

Pris: 50 kr


Skånska Kistebrev
Skånes Hembygdsförbunds årsbok – 1995

I Sydsverige kallas de bildtryck som
förekom från 1700-talets mitt till
1800-talets mitt för kistebrev.
De utgjorde ett massmedium som
förmedlade budskap av olika slag
och lyste upp stugan eller kistekammaren.

Pris: 100 kr


Hembygd överallt
Skånes Hembygdsförbunds årsbok – 2003

Årsboken är en jubileumsbok, Skånes
hembygdsförbund fyller 75 år!
Underrubriken är: Kulturarv,
historia och ideellt arbete.

Pris: 50 kr


Skånska sommarnöje
Skånes Hembygdsförbunds årsbok – 2004

Med sommaren i fokus speglas
här drömmar och verkligheter,
samhällsutveckling och mode-
trender.

Pris: 100 kr


Då som nu
Kvarndala trädgård i tiden

Kvarndala trädgård ligger i byn
Västra Klagstorp på Söderslätt, en liten
bit söder om Malmö.
Sedan 2008 har Trädgårdcirkeln
på Kvarndala arbetat varsamt med
att restaurera trädgården som den
såg ut under 1930-40-talet.

Pris: 100 kr


Odla och äta
En receptbok från Kvarndala

Detta är ingen vanlig kokbok,
utan en kokbok som hör till en trädgård.
På Kvarndala samlar vi recept för att
kunna använda de gamla frukt- och
grönsakssorter vi odlar. Recepten är
insamlade lokalt från byarna runt
om Kvarndala.

Pris: 100 kr

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter