2010-2017

Historia här hemma – Årsbok 2010

Det finns mycket att läsa i denna
årsbok! Här skildras bla: Bulltofta,
Kulladal, Stora namn i Oxie härad
och Vellinge på 1930-talet.
Vem minns inte barndomens stycken?
Annette Stenlund visar sin stora
samling.

Pris: 60 kr


Mellan Pilevallarna – Årsbok 2011

Allt beror på jorden i Kvarnby.
Det har funnits både trädgårdsmästerier
och kritbruk i Kvarnby. Byn omnämndes
redan 1349 som Quernby. Mer info om
denna gamla by finns i vår bok!
Läs också om Vellinge-Bygd i förvandling
och om Berömda män från Oxie Härad.

Pris: 60 kr


I hjärtat av Söderslätt – Årsbok 2012

Tittar vi tillbaka ett drygt halvsekel, kan vi
uppleva hur varje by var ett fungerande
samhälle, som klarade sig i stor omfattning
själv, och där jordbruket och dess befolkning
spelade en stor roll. Mer om detta kan du
läsa i årets bok. Två fina konstnärer bördiga
från Söderslätt porträtteras: Anders Olsson
Montan och Gerhard Nordström.
Innehållsförteckning (pdf) här.

Pris: 60 kr


Levande historia – Årsbok 2013

Oxie härad är stort, och årsböckerna
försöker skildra olika delar av häradet.
I år behandlas den lilla församlingen
Törringe, som har en fantastisk historia
men som också är känd för sitt nöjesliv.
Du kan också läsa om byavandringen i
Lockarp och Baltiska utställningen, Malmö.
Innehållsförteckning (pdf) här.

Pris: 100 kr


Mellan skogen och sundet – Årsbok 2014

Boken handlar om livet i Oxie härad i gångna
tider och om företeelser i våra bygder, som är
av intresse för alla som vill fördjupa sig i dess
historia.
Du kan bla läsa om utvandringen till
Amerika, om gårdar i Tygelsjö och om
Bronsgudinnan i Månstorps lund.
Innehållsförteckning (pdf) här.

Pris : 100 kr


Vingslag i historien – Årsbok 2015

I vårt härad finns många gravhögar från bronsåldern.
Dessa gömmer på 35 århundradens historia. Spännande artikel finns i årsboken skriven av Sven Rosborn.
Vilka orter tillhörde Oxie Härad för ca 350 år sedan?
En Skånekarta från 1684, visar att namnen på orterna på-
minner om danska språket. Oxie står angivet som Oxiö.
Sommaren 2012 gjordes en akeologisk undersökning av Herrestorp i Vellinge kommun. Fynden som gjordes vid
boplatslämningar och gravar beskrives.
Innehållsförteckning (pdf) här.

Pris 130 kr


Bygd med rika anor – Årsbok 2016

Vad betyder hembygd i en digitaliserad värld?  
Så lyder första rubriken i årsboken.
Vad har hembygdsrörelsen varit, vad är den idag?
Det är författaren Per Ragnarsson som ställer frågorna.
Boken handlar också om skånska och danska runstenar.
En runsten står vid Fosie kyrka, och den är troligen rest i
slutet av 900-talet.
Byn Södra Sallerups beskrivs liksom Mejeriet i Tygelsjö.
Innehållsförteckning(pdf) här.

Pris 150 kr


Gräv där du står – Årsbok 2017

Det är 50 år sedan som Oxie, Lockarp, Glostorp uppgick i
Malmö kommun. Blev det bättre eller sämre? En del svar
får du i boken.
Inför bostadsbyggande i Vellinge kommun gjordes arkeologiska
utgrävningar våren 2017. Arkeolog  Fredrik Strandmark
berättar om de fynd som hittades.
För ca tusen år sedan skapades våra nuvarande byar på
Söderslätt. Byarna ville ha kontakt med havet, men inte
nödvändigtvis bo vid havet. Härmed skapades de långsmala
”tarmar” som finns vid Öresundskusten. Artikeln är
skriven av Sven Rosborn.
Innehållsförteckning(pdf) här.

Pris 170 kr

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter