1990-1999

Arrie Kyrka – Årsbok 1990  I

Arries första kyrka byggdes under tidig
medeltiden, och av den återstår bara
nedre tornet.
Arries nya kyrka byggdes invigdes 1890.

Pris 10 kr


Lockarp kyrka – Årsbok 1990 II

Lockarps kyrka byggdes 1885-1886.
Troligen härstammar en del
grundmurar från 1200-talet.

Pris 10 kr


Glostorps kyrka – Årsbok 1992

Det är osäkert när Glostorps kyrka
uppfördes. Kanske har den byggts
av rivningsmaterial från en gammal
kyrka. Först 1660 finns detaljerad
beskrivning av nuvarande kyrkan.

Pris: 10 kr

 


Gåramålningar från Oxie – Årsbok 1994

Gåramålare målade på beställning
av gårdar och hus på landsbygden.
Bonden var stolt över sin gåramålning
och den intog hedersplatsen i salen.
Boken innehåller målningar och
berättelser om målarnas
levnadsöden.

Pris: 50 kr


En liten gård på slätten… – Årsbok  1995

Denna skrift tillägnas Pål Gustaf
Pålsson (31/12 1897 – 14/5 1987).
Gustaf hade en dröm att hans
morföräldrars lilla gård
Kjeglinge 2, skulle bli ett
hembygdsmuseum.
Gustaf fick sin dröm förverkligad.

Pris: 20 kr


Fotspår och milstolpar – Årsbok 1996

Det finns många milstolpar längs
den gamla vägen Malmö – Ystad.
Här är de förevigade med bild.
Boken handlar också om:
Arrie gamla boställe och om
cementindustrin i Klagshamn.

Pris: 20 kr


Livets gång i Tygelsjö – Årsbok 1997

Tygelsjö samhälle är ett av de
äldsta på Söderslätt.
I Tygelsjös östligaste del
slingrar sig den 3000-åriga
vägen, från Lundatrakten ner
över Oxie härad och söderut.

Pris: 20 kr


Från då till nu – Årsbok 1998

Byggandet av Öresundsbron kommer
att påverka förhållandena i Oxie härad.
Nya vägar och järnvägar byggs.
Men vår historia får vi inte glömma!
Boken berättar om IOGT -logen i Oxie,
poeten Hjalmar Gullberg, arkeologiskt
fynd i Vellinge och Strandhems
förvandling från åkeräng till villastad.

Pris: 60 kr


Svedala – den gamla och den nya kyrkan – Årsbok 1999

I årsboken presenteras Svedala kyrka
av två kunniga hembygdsforskare
Helge Andersson och Erland Ripa.
Kyrkoherde Per Thelander beskriver
kyrkan under 1900-talet.

Pris: 20 kr

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter