2016

24 oktober 2016
”Min svenska historia i fädrens fotspår”
Måndagen den 24 oktober kom vår bokredaktör Sigvard Tyge till Västra Ingelstads bibliotek och berättade intressant om sin egen släkthistoria från gången tid.
Ett sextio-tal besökare fick också avnjuta lite bilder från platser som berördes,
och fick på köpet lite svensk historia.

Kvällens föreläsare: Sigvard Tyge  Text och foto: Bengt Olsson


28 september 2016
Gammalsvenskby

Höstens första föredrag på Västra Ingelstads Bibliotek den 28 september kom att handla om Gammalsvenskby i Ukraina.
Ett program där Kalle Eriksson berättade och visade bilder om svenskättlingarna i denna by. En berättelse som fascinerade ett sjuttiotal åskådare om vilka vedermödor man fick gå igenom, med krig, emigration, de hårda Stalinåren med kollektivisering och avrättningar, men också om den starka gemenskapen och den svenska kyrkans viktiga roll.


Text och foto:  Bengt Olsson


22 maj 2016
Byavandring i Östra Grevie

Deltagare i vandringen 

Söndagen den 22/5  ägde den årliga byavandringen rum och denna gång i Östra Grevie.
I strålande väder och för ett 50-tal besökare berättade Uno Fredriksson på ett både minnesrikt och humoristiskt sätt byns historia. Att sedan kaffet smakade extra gott efter promenaden gjorde inte saken sämre.

Guide: Uno Fredriksson. Text och foto: Bengt Olsson


20 mars 2016
Årsmöte på Kvarndala gård
Årsmötet öppnades och leddes av vår ordförande Ditte Lindskog.
Parentation hölls till minnet av OHH:s tidigare ordföranden Inger Andersson och övriga medlemmar som avlidit under det gångna året.
Därefter vidtog sedvanliga redogörelser av verksamhet och ekonomi.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2015.
Valen förrättades och det var omval på nästan alla poster.
Medlemsavgiften fastställes för 2017 till 170 kr för huvudmedlem och 30 kr för familjemedlem.
Under övriga frågor informerade ordförande om att Hembygdens år kommer att firas i samband med Mölledagen i juli.
Bertil Berndtsson hade avböjt omval i styrelsen, och han avtackades för sitt uppskattande arbete han utfört i OHH. Därmed avslutades mötet.

Kaffe med många goda kakor, underhållning av skönsjungande kör från Östra Grevie Folkhögskola, samt lotteridragning vidtog.

Avtackning av Bertil Berndtsson  Foto: Björn Evby

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter