Stadga


Oxie Härads Hembygdsföreningens stadgar reviderades på årsmötet 16 mars 2019 och 25 okt 2020.
Du kan se dem Oxie Härads hembygdsförenings stadga 2020.pdf

Editerad av: Robert Jensen (2020-11-15 16:25:39)